Huyền Thoại và Truyền Thuyết Trung Hoa

Huyền Thoại và Truyền Thuyết Trung Hoa

Hầu hết các nền văn hóa có huyền thoại của riêng mình—nền văn minh Tây phương, chẳng hạn như quyển sách Sáng Thế và thiên sử thi của Homer. Trung Quốc cũng vậy, có truyền thuyết mô tả nguồn gốc của nền văn hóa thần truyền. Huyền thoại này tiếp tục phát triển trong suốt các thế hệ, tạo ra văn hóa dân gian vô cùng phong phú. Những câu chuyện và truyền thuyết thường nằm rải rác trong số nhiều xuất xứ khác nhau, khi được kết hợp với nhau, tiết lộ một tấm thảm rộng lớn và đầy ắp những chi tiết.