Liên hệ

Xin vui lòng liên lạc với chúng tôi nếu bạn có thắc mắc hoặc ý kiến.

Chúng tôi rất cảm kích được tin bạn. Gửi thông đìệp cho chúng tôi bằng cách nộp mẫu dưới đây.

Đối với cơ quan truyền thông, nhà quảng cáo, tài trợ và thắc mắc về vé liên quan đến show diễn tại một thành phố cụ thể, vui lòng sử dụng thanh menu thả xuống có chữ "Vé" trên đầu trang để tìm thành phố đó. Tại đây bạn sẽ tìm được thông tin liên lạc của nhà đại diện địa phương chịu trách nhiệm tất cả những yêu cầu này.


Ghi mã xác minh trên vào: