Vũ đạo Trung Hoa

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển có nguồn gốc lịch sử hàng ngàn năm và được lưu truyền trong cung đình, dân gian và nhà hát kịch Trung Hoa cổ xưa. Thấm đẫm trí huệ uyên thâm qua các triều đại đổi thay, nó đã trở thành một hệ thống vũ đạo hoàn chỉnh, là hiện thân của các ý thức thẩm mỹ truyền thống với các động tác, nội hàm và ý vị độc đáo.

Vũ đạo là một phần của văn hóa nhân loại. Vũ đạo Trung Hoa cổ điển có nguồn gốc từ 5.000 năm văn hóa Thần truyền, và là một loại hình nghệ thuật múa xây dựng dựa trên nền tảng mỹ học truyền thống. Vũ đạo Trung Hoa cổ điển rất giàu sức biểu đạt. Thông qua biểu đạt của thần thái thân pháp, những động tác múa tuyệt đẹp làm nổi bật tư tưởng nội tại, cảm tình và nội hàm, phản ánh đặc điểm của bản tính con người, tiêu chuẩn làm người, các khái niệm đạo đức, trạng thái tư duy, giá trị quan, và còn nhiều hơn nữa.

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển là một nền văn hóa do tổ tiên truyền lại. Vẻ đẹp của nó nên là tài sản quý báu của toàn nhân loại. Sự thuần tịnh của nó không nên bị làm ô nhiễm. Phong cách vũ đạo của Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun được xây dựng dựa trên nền tảng múa cổ điển Trung Hoa, đồng thời vẫn lưu giữ nhiều điệu múa dân tộc và dân gian. Sự kết hợp này thể hiện ý thức thẩm mỹ và đặc tính dân tộc của người dân Trung Quốc.

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển bao gồm ba phần chính: thần thái, thân pháp, và kỹ thuật. Ngoài việc huấn luyện hoàn chỉnh các kỹ năng cơ bản, nó cũng đòi hỏi việc huấn luyện có tính hệ thống về động tác và tư thế, cũng như các kỹ thuật nhảy và nhào lộn rất khó. Vì thế, cùng với ballet, vũ đạo Trung Hoa cổ điển là một trong những hệ thống vũ đạo toàn diện nhất trên thế giới.

Đọc thêm...