Nền Văn minh 5.000 Năm Hồi sinh

Xem Video

Cảm nhận

Shen Yun Symphony Orchestra

Tin tức & Blog

Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu