Vũ đạo
Trung Hoa Cổ điển

Được kiến lập trên nền tảng thẩm mỹ truyền thống, vũ đạo Trung Hoa cổ điển chứa đựng tinh thần của 5.000 năm văn hoá, trải qua nhiều thời đại, những yếu tố thần thái, thân pháp và kỹ thuật được lưu truyền trong cung đình, dân gian và hát kịch Trung Hoa cổ xưa. Trải qua sự tôi luyện trong suốt hàng nghìn năm, vũ đạo Trung Hoa cổ điển đã trở thành một hình thức nghệ thuật biểu diễn với năng lực biểu đạt vô cùng phong phú.

Đặc điểm nổi bật

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển có một hệ thống phương pháp huấn luyện, bao gồm yếu tố thần thái, động tác thân pháp và các động tác kỹ thuật như nhảy, xoay, lật, nhào lộn, là một thể hệ vũ đạo độc lập và có hệ thống.

Vũ đạo
Trung Hoa Cổ điển

Động tác Kỹ thuật

Video | BẢNG THUẬT NGỮ

Trình diễn Động tác Kỹ thuật Vũ đạo Trung Hoa Cổ điển