Các Triều Đại Trung Quốc

Các Triều Đại Trung Quốc

Trung Quốc cổ đại không có khái niệm quốc gia như ngày nay. Mặc dù vẫn có các nước chư hầu, nhưng họ đều tin rằng "Phổ thiên chi hạ, mạc vương phi thổ" (dưới gầm trời này, không nơi nào không phải đất của nhà vua). Thiên tử hoặc đế quốc trung tâm trông coi bốn biển, quân lâm thiên hạ. Các nước chư hầu hoặc các dân tộc thiểu số xung quanh phải có sự sắc phong của thiên tử, và phải cống nạp cho thiên tử. Do đó lịch sử Trung Quốc đều nói về các triều đại chứ không phải lịch sử của quốc gia.

Triều đại nhà Hạ là vương triều đầu tiên của Trung Quốc, ước tính được thành lập vào 4.000 năm trước, còn triều đại nhà Thanh (1644-1911 SCN) là vương triều cuối cùng. Kể từ thời nhà Tần vào năm 200 TCN, các triều đại thống nhất như Tần, Hán, Tùy, Đường, Tống, Nguyên, Minh và Thanh đã có ảnh hưởng sâu sắc tới lịch sử của Trung Quốc và của thế giới, đồng thời đã lưu lại nền văn hóa độc đáo của riêng mình.

Các tiết mục vũ kịch của Shen Yun lấy đề tài là các triều đại khác nhau, do đó ở đây chúng tôi giới thiệu vắn tắt về sự đổi thay của các triều đại.

Đọc thêm...