Múa dân gian và dân tộc Trung Hoa

Múa dân gian và dân tộc Trung Hoa

Múa dân tộc Trung Hoa chủ yếu nói đến những hình thức vũ đạo sinh ra và lưu truyền trong các dân tộc thiểu số, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa của dân tộc. Nó được biểu diễn một cách ngẫu hứng nhưng phong cách tương đối ổn định, tác dụng chủ yếu là để giải trí. Trung Quốc có 55 dân tộc thiểu số, mỗi dân tộc có đặc thù khu vực, khí hậu và phương thức sinh hoạt khác nhau, cho nên không chỉ có ngôn ngữ, văn tự, trang phục, đặc điểm âm nhạc khác nhau, mà còn phát triển các điệu múa dân tộc độc đáo của riêng mình.

Bản thân các nhân tố di truyền được gieo vào cơ thể trong lịch sử lâu đời của các dân tộc cũng đã gửi gắm những ý vị riêng vào trong ngôn ngữ cơ thể của các dân tộc, thể hiện được những phẩm chất nguyên sơ của con người. Điệu múa của các dân tộc miền núi, dân tộc du mục và dân tộc nông canh đều mang đặc trưng rõ nét của mình.

Còn các điệu múa dân gian chủ yếu là nói đến những điệu múa được lưu truyền trong dân tộc người Hán, như ương ca, múa cầu vồng, múa khăn tay, chứ không phải là điệu múa của các dân tộc thiểu số.

Văn hóa truyền thống dân tộc là cốt lõi trong việc bảo tồn cá tính độc đáo của các điệu múa dân gian, nó là sự tích lũy truyền thống của dân tộc, không thể dễ dàng bị biến đổi trong quá trình phát triển.

Việc sáng tác các điệu múa dân gian độc đáo của các dân tộc đều có một đặc điểm chung, đó chính là nắm vững tinh thần văn hóa truyền thống của dân tộc làm cốt lõi, chứ không phải bám vào một vài động tác mang tính đại diện mà sáng tác ra. Truyền thống theo đuổi khía cạnh tinh thần trong sáng tác đã khiến những tác phẩm này càng gần gũi hơn với đặc tính của các điệu múa dân tộc và dân gian.

Trong biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật Shen Yun nhiều năm qua đều có một số lượng nhất định những điệu múa dân tộc và dân gian mang đậm nét đặc trưng. Ví như các điệu múa dân tộc độc đáo của dân tộc Di sống tại những vùng thâm sơn cùng cốc, dân tộc Tây Tạng sống trên nóc nhà thế giới, dân tộc Miêu cổ xưa, dân tộc Triều Tiên, Mông Cổ. Ngoài ra còn có các điệu múa dân gian như ương ca, múa khăn tay cũng đều được thể hiện trên sân khấu. Đề tài vũ đạo của Shen Yun rất phong phú, trong các sáng tác đều theo đuổi sự kế thừa về tinh thần văn hóa của dân tộc, vượt qua khoảng cách của lịch sử lâu dài và lãnh thổ rộng lớn.

Đọc thêm...