Vũ đạo Trung Hoa cổ điển

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển

Vũ đạo Trung Hoa cổ điển có nguồn gốc lịch sử hàng ngàn năm; trong khi lưu truyền trong cung đình, dân gian, và nhà hát kịch cổ xưa đã thấm đẫm trí huệ uyên thâm qua các triều đại đổi thay. Với kỹ thuật đặc biệt, nội hàm và ý vị, nó đã trở thành một hệ thống vũ đạo hoàn chỉnh, là hiện thân của ý thức thẩm mỹ truyền thống. Vũ đạo Trung Hoa cổ điển có ba phần chínhthần thái, thân pháp, và kỹ thuật.