Sự phá hoại Văn hóa Truyền thống Trung Hoa

Sự phá hoại Văn hóa Truyền thống Trung Hoa

Khán giả thường ngạc nhiên khi biết rằng hiện nay họ không thể xem Shen Yun tại Trung Quốc. Thực ra, ở Trung Quốc hiện nay không có chương trình biểu diễn nghệ thuật nào giống Shen Yun. "Tại sao một chương trình văn hóa Trung Quốc lại không thể biểu diễn ở chính đất nước này?"

Có thể tìm thấy câu trả lời khi quay lại thời kỳ Cách mạng Văn hóa và những kế hoạch quét sạch di sản của nền văn minh 5.000 năm Trung Hoa. Sứ mệnh của Shen Yun là phục hưng nền văn hóa Trung Hoa. "Tại sao nền văn hóa Trung Hoa cần được phục hưng?" Trong phần này, chúng tôi bắt đầu trả lời câu hỏi này, hy vọng rằng một ngày nào đó, chúng tôi sẽ sớm quay lại biểu diễn ở Trung Quốc, và câu hỏi này sẽ không cần thiết nữa.

Đọc thêm...