Shen Yun và Văn Hóa Truyền Thống Trung Hoa

 

Kỹ thuật múa xuất chúng, dàn nhạc hòa tấu kết hợp nhạc cụ phương Tây và phương Đông, trang phục lộng lẫy, và phông màn động hoành tráng - đó mới chỉ là một thoáng nhìn về Shen Yun. Nhưng khi đào sâu hơn nữa, chúng ta sẽ khám phá ra một kho tàng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thiên nhân hợp nhất, kính thiên tri mệnh, thiện ác hữu báo, cùng các giá trị truyền thống như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... tất cả đều được tái hiện trên sân khấu và gột rửa tâm hồn khán giả. Những đạo lý bắt nguồn từ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo ấy là tinh hoa chân chính của văn hóa truyền thống Trung Hoa.
Sau khi khi đoạt chính quyền, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động rất nhiều cuộc vận động chính trị, đặc biệt là Đại Cách mạng Văn hóa, không những khiến cho các văn vật cổ bị đập phá, sách cổ bị thiêu hủy, mà còn hủy diệt cả những giá trị truyền thống của người dân Trung Quốc như niềm tin đối với Thần, bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng sinh mệnh và những nguyên tắc làm người như "hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ". Hình thái ý thức của ĐCSTQ là lấy vô thần luận làm cơ sở, do đó cho dù ở trên bề mặt ĐCSTQ tuyên bố đang khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng đối với những nội hàm văn hóa truyền thống lấy "Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo" làm cốt lõi thì ĐCSTQ lại cực lực trấn áp. Biểu diễn của Shen Yun chính là đang nỗ lực khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc, nội hàm của nó không thể tìm thấy được ở Trung Quốc Đại lục nơi đang chịu sự thống trị của ĐCSTQ.

Kỹ thuật múa xuất chúng, dàn nhạc hòa tấu kết hợp nhạc cụ phương Tây và phương Đông, trang phục lộng lẫy, và phông màn động hoành tráng - đó mới chỉ là một thoáng nhìn về Shen Yun. Nhưng khi đào sâu hơn nữa, chúng ta sẽ khám phá ra một kho tàng văn hóa truyền thống Trung Hoa. Thiên nhân hợp nhất, kính thiên tri mệnh, thiện ác hữu báo, cùng các giá trị truyền thống như nhân, nghĩa, lễ, trí, tín... tất cả đều được tái hiện trên sân khấu và gột rửa tâm hồn khán giả. Những đạo lý bắt nguồn từ Nho giáo, Phật giáo và Đạo giáo ấy là tinh hoa chân chính của văn hóa truyền thống Trung Hoa.

Sau khi khi đoạt chính quyền, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động rất nhiều cuộc vận động chính trị, đặc biệt là Đại Cách mạng Văn hóa, không những khiến cho các văn vật cổ bị đập phá, sách cổ bị thiêu hủy, mà còn hủy diệt cả những giá trị truyền thống của người dân Trung Quốc như niềm tin đối với Thần, bảo vệ thiên nhiên, tôn trọng sinh mệnh và những nguyên tắc làm người như "hiếu, đễ, trung, tín, lễ, nghĩa, liêm, sỉ". Hình thái ý thức của ĐCSTQ là lấy vô thần luận làm cơ sở, do đó cho dù ở trên bề mặt ĐCSTQ tuyên bố đang khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc, nhưng đối với những nội hàm văn hóa truyền thống lấy "Nho giáo, Phật giáo, Đạo giáo" làm cốt lõi thì ĐCSTQ lại cực lực trấn áp. Biểu diễn của Shen Yun chính là đang nỗ lực khôi phục văn hóa truyền thống Trung Quốc, nội hàm của nó không thể tìm thấy được ở Trung Quốc Đại lục nơi đang chịu sự thống trị của ĐCSTQ.