Giới thiệu >

    TIN TỨC & THÔNG TIN LIÊN QUAN

Trường Xuân, Trung Quốc: Luyện công chung, trước khi bức hại diễn ra
Quý vị có thể tìm hiểu thêm các thông tin về Pháp Luân Đại Pháp.  Dưới đây là một số liên kết đến các bài viết, video và các hình ảnh liên quan được đăng tải trên các phương tiện truyền thông. Hy vọng sẽ giúp quý vị hiểu rõ hơn về Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc