Gặp gỡ các nghệ sĩ > Biên đạo múa & Nhà soạn nhạc > Jing Xuan

Jing Xuan

NHÀ SOẠN NHẠC, DIỄN VIÊN ĐÀN TỲ BÀ

Jing Xuan

NHÀ SOẠN NHẠC, DIỄN VIÊN ĐÀN TỲ BÀ

LÝ LỊCH

Jing Xuan bắt đầu học âm nhạc từ thuở tuổi ấu thơ, và trở thành người thổi sáo pipa thiện nghệ ở tuổi  15. Rất nhiều bài nhạc mà cô đã soạn đã đoạt nhiều giải thưởng nghệ thuật phổ nhạc. Suốt bốn năm tại viện Conservatory of China, Cô Xuan theo đuổi trong môn phổ nhạc, văn học âm nhạc, và âm nhạc dân tộc. Sau đó, Jing Xuan được trao tặng học bổng vào trường Oxford University tiếp tục theo đuổi để đạt bằng Thạc sĩ và bằng Tiến Sĩ về môn âm nhạc dân tộc. Jing Xuan cũng học thêm phổ nhạc dựa trên điện toán và kỷ thuật Âm nhạc tại Britain’s Reading University. Cô hiện là người phổ nhạc đồng thời là diễn viên pipa với Shen Yun Performing Arts. 

Đã Đưa Tin

Các Nghệ Sĩ