Gặp gỡ các nghệ sĩ > Biên đạo múa & Nhà soạn nhạc > Michelle Ren

Michelle Ren

BIÊN ĐẠO VŨ

Michelle Ren

BIÊN ĐẠO VŨ

LÝ LỊCH

Michelle Ren được huấn luyện về thể dục thẩm mỹ vào lúc cô mới 6 tuổi. Cô đạt hạng 4 tại China’s National Artistic Gymnastics Competition, và ở Liaoning Province’s Peach và Plum Cup Dance Competition cô đạt giải nhất trong cuộc thi thanh thiếu niên. Cô Michelle sau đó đoạt giải Á Hậu trong lần thi toàn quốc Popular Culture Award Competition of China. Năm 2007 cô đạt giải nhất về Adult Female Division of New Tang Dynasty Television’s International Chinese Classical Dance Competition. Cô Michelle hiện tại là một biên đạo vũ và cũng là diễn viên chính của Shen Yun Performing Arts.

Choreographer Michelle Ren: Reviving Classical Beauty through Dance

Đã Đưa Tin

Các Nghệ Sĩ