Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Michelle Lian

Trở Lại

Michelle Lian

NGHỆ SĨ MÚA CHÍNH

Michelle Lian

NGHỆ SĨ MÚA CHÍNH

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Taipei, Taiwan
Tham gia Shen Yun từ: 2013

Michelle Lian won consecutive first place titles in the junior female division of the biannual New Tang Dynasty Television International Classical Chinese Dance Competition in 2014 (tied) and 2016. She pursued advanced studies in classical Chinese dance at Fei Tian Academy of the Arts in New York.

Các Nghệ Sĩ
Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu