Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Piotr Huang

“Điều quan trọng không phải là bản thân bạn, mà là những người xung quanh bạn.”
黃景洲

Piotr Huang

NGHỆ SĨ MÚA CHÍNH

“Điều quan trọng không phải là bản thân bạn, mà là những người xung quanh bạn.”
黃景洲

Piotr Huang

NGHỆ SĨ MÚA CHÍNH

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Warsaw, Ba Lan
Tham gia Shen Yun từ: 2010

Piotr Huang đạt giải nhất trong Cuộc thi Múa Cổ điển Trung Quốc Toàn thế giới năm 2014 do Đài Truyền hình Tân Đường Nhân tổ chức (hạng mục nam thanh niên). Anh đã theo học múa cổ điển Trung Quốc tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên tại New York và cũng được cấp bằng cử nhân xuất sắc (summa cum laude) chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại trường Đại học Phi Thiên. Hiện tại anh đang theo học bằng Thạc sỹ chuyên ngành múa cổ điển Trung Quốc tại trường Đại học Phi Thiên.

Tiết mục Đã Tham gia

The Ties of Affection, the Tao of Destiny (2019)

Mongolian Spirit (2019)

The Queendom (2019)

Lofty Spirits on the Grasslands (2018)

Unprecedented Crime (2018)

Monkey Battles Warlock (2018)

Red Cliff (2017)

Monkey King at Fire Mountain (2017)

Defending the Throne (2016)

Monkey King and the Dragon Palace (2016)

Snow-Capped Celebration (2015)

The Power of Compassion (2015)

Monkey King and the Skeleton Demon (2015)

Đã Đưa Tin

Các Nghệ Sĩ