Tin tức

Shen Yun Creations: Những Nghệ sĩ Vượt Bức hại

Đặt trụ sở tại New York, Đoàn Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun đã trở thành ngôi nhà thứ hai của các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới. Tại đây, họ có thể tự do dùng nghệ thuật biểu đạt tín ngưỡng tinh thần của bản thân và những lý niệm về giá trị nhân sinh. Tuy nhiên, sự tự do nhân quyền vốn là điều cơ bản nhất tại xã hội dân chủ này, lại là điều mà một số nghệ sĩ Shen Yun sau khi vượt qua bức hại tàn bạo mới có được.

THÊM
Trang sau