Bạn có thể cảm giác được năng lượng vượt đến tận hàng ghế cuối cùng."< | Cảm nhận | Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun"/>
Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu