Tôi có thể tìm mua các mặt hàng Shen Yun ở đâu?

Bạn có thể xem và mua các mặt hàng của Shen Yun tại sảnh của hầu hết các rạp hát trong giờ giải lao hoặc trước và sau buổi diễn. Bạn cũng có thể mua trực tuyến tại shop.shenyun.com.