Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nhạc sĩ Hòa tấu > Kaspar Martig

Trở Lại

Kaspar Martig

Trumpet

Kaspar Martig

Trumpet

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Hamburg, Germany
Tham gia Shen Yun từ: 2011

Former principal trumpet of the Dresden Philharmonic Orchestra, the Essen Opera, and for seven years the North German Radio Philharmonic Orchestra, Kaspar Martig has played in numerous recordings for CD and otherwise. He studied at the Guildhall School of Music and Drama in London and the Hochschule fuer Musik und Theater in Hamburg. He was the first prize winner of the German national competition “Jugend musiziert” (trumpet & piano category) in 1995 and 1997, of the Concertino Praga in 1998, of the Elise Meyer Competition in Hamburg in 2002, and of the Lions Club (Germany) National Music Competition in 2005.

Các Nghệ Sĩ
Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu