Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Albert Yang

Trở Lại
“There are no mistakes in life, only lessons. Learn from them.”
楊德生

Albert Yang

Principal Dancer

“There are no mistakes in life, only lessons. Learn from them.”
楊德生

Albert Yang

Principal Dancer

LÝ LỊCH

Albert Yang studied classical Chinese dance and graduated with honors from Fei Tian Academy of the Arts in New York. He then graduated with honors with a Bachelor of Fine Arts in Classical Chinese Dance from Fei Tian College, also in New York. He won third place in the 2016 adult male division of New Tang Dynasty Television’s International Classical Chinese Dance Competition. In 2014 he won second place in the same competition after having won third place in its junior division in 2012.

Repertoire Highlights

Taoist Destiny (2020)

The Novice Monks (2020)

The Renewal of Heaven and Earth (2020)

The Queendom (2019)

Visiting Chang’e at the Moon Palace (2019)

Restaurant Cheer (2019)

Các Nghệ Sĩ
Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu