Gặp gỡ các nghệ sĩ > Ca sĩ & Độc tấu Đàn nhị > Lu Sun

Trở Lại

Lu Sun

NGHỆ SĨ ĐÀN NHỊ

Lu Sun

NGHỆ SĨ ĐÀN NHỊ

LÝ LỊCH

Nơi sinh: China
Tham gia Shen Yun từ: 2014

Lu Sun served as principal erhuist of the Jilin Province Ji Theatre orchestra for seven years, touring China and Japan. She gave solo performances in China’s major cities before joining Shen Yun Performing Arts in 2014.

Các Nghệ Sĩ