Gặp gỡ các nghệ sĩ > Ca sĩ & Độc tấu Đàn nhị > Min Jiang

Min Jiang

GIỌNG NỮ CAO

Min Jiang

GIỌNG NỮ CAO

LÝ LỊCH

Trước đây là một nghệ sĩ đơn ca trong Đoàn Heilongjiang Province Arts Troupe, cô Min Jiang đã từng theo học dưới sự giám hộ của nhiều ca sĩ thượng thặng, được huấn luyện trong cả hai loại kỷ thuật dân gian và cổ điển Tây phương. Vào năm 2007, cô Min Jiang tham gia Shen Yun Performing Arts là một nghệ sĩ đơn ca.

Các Nghệ Sĩ