Gặp gỡ các nghệ sĩ > Biên đạo múa & Nhà soạn nhạc > Junyi Tan

Junyi Tan

NHÀ SOẠN NHẠC

Junyi Tan

NHÀ SOẠN NHẠC

LÝ LỊCH

Là cựu nghệ sĩ dương cầm và phong cầm của China Opera and Dance Theater, ông Junyi Tan đã theo học âm nhạc tại Nhạc viện Central Conservatory of Music ở Bắc Kinh và đã từng trình diễn độc tấu phong cầm thay mặt cho China Opera and Dance Theater. Ông Tan từng là đạo diễn cho Kịch viện tại San Francisco State University và là nghệ sĩ độc tấu dương cầm, dương cầm, và cũng là giám đốc nghệ thuật cho nhiều ca đoàn của San Francisco. Ông cũng đã từng là thành viên uỷ ban của San Pablo City Arts Committee. Ông Tan hiện là nhà soạn nhạc cho Shen Yun Performing Arts.

Các Nghệ Sĩ