Gặp gỡ các nghệ sĩ > Nghệ sĩ múa > Carol Huang

Trở Lại
黃悅

Carol Huang

Principal Dancer

黃悅

Carol Huang

Principal Dancer

LÝ LỊCH

Nơi sinh: China
Tham gia Shen Yun từ: 2017

Carol Huang is the first place winner in the junior female division of the 2018 New Tang Dynasty International Classical Chinese Dance Competition. She began her dance training at the age of 4, and continued her studies in classical Chinese dance at Fei Tian Academy of the Arts in New York.

Repertoire Highlights

Water Sleeves (2020)

Lantern Grace (2020)

Eternal Elegance (2020)

The Beauty Trap (2020)

Sleeves of the Tang Palace (2019)

Các Nghệ Sĩ
Giống như một số kênh truyền thông và một số tổ chức, hiện tại chúng tôi cũng gọi virus corona là “virus Trung Cộng”, vì chính sự sai lầm trong quản lý và cố tình che giấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc đã dẫn đến đại dịch trên toàn cầu