Gặp gỡ các nghệ sĩ > Linda (Zhen) Wang

Linda (Zhen) Wang

Erhu

Linda (Zhen) Wang

Erhu

LÝ LỊCH

Nơi sinh: Washington, DC, USA
Tham gia Shen Yun từ: 2014

 

Wang Zhen trở thành nghệ sĩ chơi đàn nhị hồ chuyên nghiệp khi mới vừa 15 tuổi, một độ tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ. Cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và bắt đầu học chơi đàn nhị hồ lẫn đàn vĩ cầm từ năm 7 tuổi, được theo học với nhiều nghệ sĩ đàn nhị hồ nổi tiếng. Cô từng học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên California lẫn New York.

Wang Zhen trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp chơi đàn nhị hồ khi mới vừa 15 tuổi, một độ tuổi trẻ đáng ngưỡng mộ. Cô lớn lên trong một gia đình có truyền thống âm nhạc và bắt đầu học chơi đàn nhị hồ lẫn đàn vĩ cầm từ năm 7 tuổi, được theo học với nhiều nghệ sĩ đàn nhị hồ nổi tiếng. Cô từng học tại Học viện Nghệ thuật Phi Thiên California lẫn New York.

 

Đã Đưa Tin

Các Nghệ Sĩ