Nghệ thuật Biểu diễn Shen Yun: Tuyển dụng

Cơ hội nghề nghiệp

Thông báo

Shen Yun tuyển dụng các vị trí
trong Dàn nhạc Giao hưởng mới

Bộ kèn đồng: kèn cor, trumpet, trombone và trombone bass
Bộ sáo gỗ: sáo flute, kèn ô-boa (oboe), clarinet, kèn pha-gốt (basson
Bộ đàn dây: vĩ cầm trầm (viola), trung hồ cầm (cello), đại hồ cầm (double bass - sẽ được xem là ứng viên hàng đầu)
CÁC NHẠC CỤ KHÁC: đàn hạc

NHẠC CỤ TRUNG HOA: đàn nhị hồ, đàn tì bà