Điều mới

 • Tin tức
  Video Báo cáo: Seoul Hủy bỏ buổi trình diễn Shen Yun Performance
  THÊM
 • Blog
  Một bước tới trời cao
  THÊM
 • Tin tức
  Hình ảnh trong tuần: 4/19-4/25
  THÊM
 • testimonial
  “Màn biểu diễn không chỉ xúc động mà còn làm...”
  THÊM
 • “ Tôi cảm thấy hàm nghĩa sâu xa của câu chuyện chính là “hy vọng” cho tất cả chúng ta. Tôi cảm thấy đó đúng là thông điệp tuyệt vời nhất.”
  Nicholas Jurus , screenwriter
  “Đây là một bài học mà tình yêu và sáng tạo, và truyền thống, và lịch sử tất cả đến cùng nhau cho một sản phẩm như thế này. ”
  Renee Willis , lecturer at Argosy University and Chaffey College
  A nimble mastery.
  Chicago Tribune