Tây Du Ký - Tôn Ngộ Không diệt Bạch Cốt Tinh

 

Trong chương thứ 27 của Tây Du Kí, câu chuyện về Bạch Cốt Tinh trở thành kinh điển trong kinh điển. Lấy ý tưởng từ câu chuyện này, Shen Yun đã dựng thành vở Tôn Ngộ Không bách chiến bách thắng, cho thấy năng lực vô song của Mỹ Hầu Vương. Chuyện kể rằng:
Bốn thầy trò Đường Tăng từ Trung Thổ khởi hành đi Tây Thiên thỉnh kinh. Một ngày nọ, Đường Tăng và ba đồ đệ là Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đi đến Bạch Hổ sơn, vốn là địa bàn hoạt động của Bạch Cốt Tinh.
Yêu quái này đã mượn xác giả trang thành thiếu nữ để lừa bắt thầy trò Đường Tăng. Tuy nhiên, Ngộ Không với phép thuật cao cường có thể nhìn rõ chân tướng, đã ra tay diệt trừ giả tướng Bạch Cốt Tinh. Tuy nhiên, Đường Tăng trong lòng rất chấn động bởi chỉ nhìn thấy đại đệ tử của mình bất ngờ hạ sát thiếu nữ vô tội. Linh hồn yêu quái thoát xác. Bạch Cốt Tinh tiếp tục mượn xác mẹ của cô gái để giả trang và lần nữa bị diệt trừ. Đường Tăng vốn ôn hòa trở nên hoang mang. Không chịu dừng bước, yêu quái tiếp tục cải trang thành cha của thiếu nữ và lần này thì thật sự bị Tôn Ngộ Không hạ sát, hiện hình bộ xương trắng.
Tuy nhiên hòa thượng đáng thương không trông thấy yêu quái hiện hồn nên nghĩ rằng đệ tử của mình phát cuồng, hạ sát một lúc 3 người vô tội. Bất bình, ông quyết từ mặt Tôn Ngộ Không và không muốn trông thấy đồ đệ của mình.
Khi bái biệt, Tôn Ngộ Không rạp người quỳ dưới chân Đường Tăng với tất cả sự tôn kính, nhưng Đường Tăng ngoảnh mặt quay lưng: “Ta đường đường là người tu Phật, sao có thể nhận thi lễ từ một kẻ ác độc như ngươi”. Bất chấp việc bị khước từ, Ngộ Không vuốt cái đầu lông lá, nhổ 3 cọng lông và thổi. Lập tức chúng biến ra thành 3 Tôn Ngộ Không y hệt nhau, từ bốn phía mà liên tục bái lạy Đường Tăng. Tam Tạng không còn cách nào khác đành nhận thi lễ từ đại đồ đệ.
Tôn Ngộ Không cất bước, Đường Tăng và các đồ đệ còn lại thu gom hành lý tiếp tục hành trình xuyên Hắc Tùng Lâm. Đây là khu rừng có rất nhiều yêu quái cư ngụ, điều này vượt quá năng lực của Bát Giới và Ngộ Tịnh. Thế nên, Đường Tăng bị bắt và hóa hổ. Cuối cùng, Bát Giới đành phải tìm đến Hoa Quả sơn cầu viện sư huynh. Mỹ Hầu Vương tiếp nhận lời thỉnh cầu trở về đánh đuổi yêu ma, giải cứu Đường Tăng. Bốn thầy trò lại tiếp tục hành trình về Tây Thiên với nhiều gian nan đang chờ đón.

Trong chương thứ 27 của Tây Du Kí, câu chuyện về Bạch Cốt Tinh trở thành kinh điển trong kinh điển. Lấy ý tưởng từ câu chuyện này, Shen Yun đã dựng thành vở Tôn Ngộ Không bách chiến bách thắng, cho thấy năng lực vô song của Mỹ Hầu Vương. Chuyện kể rằng:

Bốn thầy trò Đường Tăng từ Trung Thổ khởi hành đi Tây Thiên thỉnh kinh. Một ngày nọ, Đường Tăng và ba đồ đệ là Ngộ Không, Bát Giới và Sa Tăng đi đến Bạch Hổ sơn, vốn là địa bàn hoạt động của Bạch Cốt Tinh.

Yêu quái này đã mượn xác giả trang thành thiếu nữ để lừa bắt thầy trò Đường Tăng. Tuy nhiên, Ngộ Không với phép thuật cao cường có thể nhìn rõ chân tướng, đã ra tay diệt trừ giả tướng Bạch Cốt Tinh. Tuy nhiên, Đường Tăng trong lòng rất chấn động bởi chỉ nhìn thấy đại đệ tử của mình bất ngờ hạ sát thiếu nữ vô tội. Linh hồn yêu quái thoát xác. Bạch Cốt Tinh tiếp tục mượn xác mẹ của cô gái để giả trang và lần nữa bị diệt trừ. Đường Tăng vốn ôn hòa trở nên hoang mang. Không chịu dừng bước, yêu quái tiếp tục cải trang thành cha của thiếu nữ và lần này thì thật sự bị Tôn Ngộ Không hạ sát, hiện hình bộ xương trắng.

Tuy nhiên hòa thượng đáng thương không trông thấy yêu quái hiện hồn nên nghĩ rằng đệ tử của mình phát cuồng, hạ sát một lúc 3 người vô tội. Bất bình, ông quyết từ mặt Tôn Ngộ Không và không muốn trông thấy đồ đệ của mình.

Khi bái biệt, Tôn Ngộ Không rạp người quỳ dưới chân Đường Tăng với tất cả sự tôn kính, nhưng Đường Tăng ngoảnh mặt quay lưng: “Ta đường đường là người tu Phật, sao có thể nhận thi lễ từ một kẻ ác độc như ngươi”. Bất chấp việc bị khước từ, Ngộ Không vuốt cái đầu lông lá, nhổ 3 cọng lông và thổi. Lập tức chúng biến ra thành 3 Tôn Ngộ Không y hệt nhau, từ bốn phía mà liên tục bái lạy Đường Tăng. Tam Tạng không còn cách nào khác đành nhận thi lễ từ đại đồ đệ.

Tôn Ngộ Không cất bước, Đường Tăng và các đồ đệ còn lại thu gom hành lý tiếp tục hành trình xuyên Hắc Tùng Lâm. Đây là khu rừng có rất nhiều yêu quái cư ngụ, điều này vượt quá năng lực của Bát Giới và Ngộ Tịnh. Thế nên, Đường Tăng bị bắt và hóa hổ. Cuối cùng, Bát Giới đành phải tìm đến Hoa Quả sơn cầu viện sư huynh. Mỹ Hầu Vương tiếp nhận lời thỉnh cầu trở về đánh đuổi yêu ma, giải cứu Đường Tăng. Bốn thầy trò lại tiếp tục hành trình về Tây Thiên với nhiều gian nan đang chờ đón.

 

Tây Du Ký - Tôn Ngộ Không thu phục Bát Giới
Journey to the West
How the Monkey King Came to Be
Monkey King Captures Pigsy - From Journey to the West
Splitting the Mountain