Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Tiến sĩ Rachel Carling-Jenkins

“Buổi diễn tối nay thật đáng kinh ngạc. Tôi cực kỳ ấn tượng không chỉ với tài năng của họ mà còn những thông điệp đằng sau. Nó thật mạnh mẽ... Những giá trị đạo đức nổi bật đã được thể hiện trong buổi diễn tối nay, chúng tôi đã thấy cái thiện, cái ác, đều được miêu tả khéo léo, và tôi thật sự bị cuốn hút bởi thông điệp, bị cuốn hút bởi những gì các nghệ sĩ đang muốn truyền tải... Rất cuốn hút, những tiết mục của họ khiến tôi chấn động.”

Dr. Rachel Carling-Jenkins, Nghị sĩ Thượng viện tiểu bang Victoria, Australia