Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Dana Austin, Giám đốc điều hành

“Hùng vĩ! Tôi yêu tính nghệ thuật của tất cả, tôi yêu sự lộng lẫy của tất cả, tôi yêu vũ đạo, âm nhạc. Nó chỉ được thực hiện tốt và đầy cảm hứng… Thông điệp của mỗi câu chuyện rất độc đáo, và nó như lôi kéo bạn vào, đưa bạn về thời điểm trong lịch sử… Tôi đã được truyền cảm hứng và kết nối về mặt tâm linh, đặc biệt là thông qua một số nhạc sĩ của bạn, nghệ sĩ độc tấu và nghệ sĩ chơi nhạc cụ hai dây điêu luyện—tôi chỉ ngạc nhiên về những gì cô ấy có thể làm với thứ đó, tôi giống như, đợi một chút, cái này không phải là một cây vĩ cầm? Và sau đó là những nghệ sĩ độc tấu của bạn, họ thật tuyệt vời, và dĩ nhiên là cả dàn nhạc…”

Dana Austin, Giám đốc điều hành