Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Contessa Brewer

““Đây là lần đầu tiên tôi được tiếp xúc với thật nhiều nhạc cổ điển Trung Hoa và tôi thực sự thích nó. Nó gần giống như truyện ngụ ngôn thời xưa. Nó tuyệt vời cho những người cao tuổi; đồng thời cũng tuyệt vời cho trẻ em trong đám đông. Thật thú vị khi được tham dự nó.”

Contessa Brewer,, WNBC anchor, host of the MSNBC weekend program