Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Thị trưởng James Kenney

“Tôi rất thích chương trình này ... nó rất truyền thống và cổ xưa, và nó cũng mang theo một thông điệp to lớn về tình yêu và sự tôn trọng, và sự lịch thiệp đối với nhau. Và trong thời gian này, đặc biệt là ở Mỹ, chúng ta đang tìm cách hiểu được các nền văn hoá khác nhau ... Tôi nghĩ họ rất tài năng và có kỷ luật, và họ múa rất đẹp... Có nền văn hoá vô cùng phong phú trên thế giới mà chúng ta cần phải tôn trọng và ngưỡng mộ, và chúng ta cần phải trải nghiệm nó …… Nếu như nó không thể thấy ở Trung Quốc, thì nó cần phải thấy ở đâu đó trên thế giới, sao cho nó có thể thấm vào người dân Trung Quốc, những người đang bị ngăn chặn không cho nhìn thấy nó”. ”

James Kenney, Thị trưởng của Philadelphia