Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Larry O’Brien, Thị trưởng Thành phố của Ottawa

“Ngoạn mục, mê hoặc ... Tôi đã đến Trung Quốc, nhưng tôi chưa bao giờ được ưu đãi với mức độ giải trí cao siêu thế này.”

Larry O’Brien, Thị trưởng Thành phố của Ottawa