Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Clarke

"Những cảnh, trang phục, màu sắc, thái bình, nghệ thuật là đứng hàng đầu. Điều này với tôi là một chương trình hoàn hảo. "

Ron Clarke, Ngài Thị trưởng thành phố Gold Coast, Australia