Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Athol Willoughby, Giáo viên múa Ba lê lừng danh và giám khảo cấp cao

“"Tôi nghĩ nó đúng là có phép thần. Đây là lần thứ tư tôi xem Shen Yun, và tôi không thể tin rằng họ hoàn hảo biết bao …. Họ hoàn hảo đến như vậy, nó khiến tôi ghen tị. Giá như chúng tôi cũng có thể có được sự hoàn hảo đó trong ba lê cổ điển. Chúng tôi đang cố gắng, nhưng bằng cách này hay cách khác, chúng tôi không có được. Nếu để mắt chi tiết đến các lớp diễn, nó thể hiện ra rất rõ trong các buổi biểu diễn. Kỹ thuật là tuyệt mỹ, thực sự hoàn mỹ!" ”

Athol Willoughby, Giáo viên múa Ba lê lừng danh và giám khảo cấp cao