Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Leif Bristow

“"Tuyệt vời. Chúng tôi đã xem chương trình này một vài lần kể từ năm 2006, vì vậy khi xem chương trình lần này, tôi đã nghĩ chắc chắn đây là chương trình biểu diễn ngoạn mục nhất trong tất cả các chương trình khác nhau ... Hàng năm, trước sau như một, các chương trình đã luôn luôn biểu hiện cả mức độ yên bình về tâm hồn hay sự hòa ái, và đức tin vào Thần ….. Việc luôn tuân theo nguyên tắc đó thực sự là rất tốt. - nó đang nâng cao tinh thần của mọi người ….. Khi bạn xem một chương trình như thế này, bạn được nhắc nhở rằng có những niềm tin và những giai đoạn hết sức thanh bình, đã tồn tại trong nhiều thế kỷ ... Khi bạn nhìn vào chương trình một cách tổng thể, tất cả mọi thứ từ cách dàn dựng, ánh sáng và trang phục, rõ ràng là quá ngoạn mục - không có nhiều chương trình trên thế giới mà bạn có thể thấy mức độ trang phục, kỹ thuật và kỹ năng biểu diễn như thế này ……. Đây là một chương trình nghệ thuật bậc thầy …. [Công nghệ đã sử dụng] đã nâng cao chương trình lên một mức độ hoàn toàn khác". ”

Leif Bristow, Đạo diễn phim & truyền hình và nhà sản xuất