Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Denyse Baboolal

“"Với tôi đây là một trải nghiệm trọn vẹn cho các nhà biên đạo múa và là cơ hội tới đây để được truyền cảm hứng. Bạn không thể bỏ lỡ. Tôi có thể trả $500 để ngồi ở hàng ghế đầu và xem một lần nữa! Tôi biết rằng có người nói: 'Năm ngoái chúng tôi xem rồi.' Không phải thế, năm ngoái và năm nay là khác nhau. Trang phục, âm nhạc, biên đạo múa, phông nền - tất cả đều thật phi thường!"”

Denyse Baboolal, Biên đạo múa