Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Henri Pavot

“"Đó là vì đối với tôi nghệ thuật, nghệ thuật thuần chính là thuộc về tâm linh. Plato nói rằng vẻ đẹp là sự biểu hiện của Thần. Đúng là vậy. Nghệ thuật cần phục vụ để bày tỏ sự thần thánh. Shen Yun chính xác là điều đó."”

Henri Pavot,, publisher