Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Carlos Romero

“"Dàn nhạc khiến tôi rất ngạc nhiên - thật tuyệt vời! Rất nhiều nhạc sĩ tài năng với kỹ thuật rất cao, từ nghệ sĩ violin, kèn trumpet, bộ gõ, đến những nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu - thật tuyệt... Chương trình được thiết kế hoàn chỉnh, từ âm nhạc, từ [sự kết hợp] phương Đông, phương Tây, từ các nghệ sĩ, và sự chính xác như vậy! Nếu chỉ luyện tập một tiếng mỗi ngày thì không thể làm được. Đây là sự gắn bó cả đời... Rất hoàn hảo, rất hoàn hảo. Bạn biết đấy, nhiều khi xem biểu diễn, bạn nghe thấy những nhạc cụ khác nhau, nhưng chúng không hòa quyện lại - nghĩa là khi ai đó nói một câu ở đây, nó được truyền đến kia - có một sự kết nối chặt chẽ. Thật tuyệt vời."”

Carlos Romero, nghệ sĩ violin & nghệ nhân làm đàn