Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Lu

“Shen Yun Performing Arts có được chương trình hay nhất.”

Annette Lu, cựu Phó Chủ tịch Cộng Hòa Trung Quốc