Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Richard Connema, nhà phê bình nổi tiếng của Talkin’ Broadway

"Tôi đã xem hơn 3.000 chương trình từ năm 1942 ... Tôi chấm chương trình này thuộc hạng năm sao. Đó là cao nhất ... Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bất cứ chương trình nào như thế."

 

Richard Connema, nhà phê bình nổi tiếng của Talkin’ Broadway