Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Brooklyn View

““Hãy gọi vào xem họ còn vé hay không, bởi đây là điều họ muốn nói khi họ dùng ngôn từ Giải trí… những vở múa tuyệt diệu diễn đạt những câu chuyện tuy phức tạp nhưng dễ hiểu... âm nhạc quá hoàn hảo."”

Brooklyn View