Xem nội dung

Chúng ta hãy cùng đếm ngược! Còn 5 ngày

五: số 5 trong tiếng Trung — đọc là wǔ.

Chúng ta sẽ cùng đếm ngược bằng tiếng Trung đến ngày Shen Yun 2018 khai mạc!

Chỉ còn 5 ngày nữa mùa diễn Shen Yun 2018 sẽ khai mạc! 5 công ty của chúng tôi đang bận rộn chuẩn bị cho tour diễn và đóng gói hành trang không phải là công việc đơn giản - thật khó để gói vật dụng cần thiết cho 5 tháng vào một chiếc valy, nhưng chúng tôi đã có kinh nghiệm trong nhiều năm rồi.