Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Carl Peterson

““Chủ nghĩa lực sĩ tuyệt vời... Một nhóm người có thể làm cầu thủ wide receivers, running backs nổi bật trong đội football NFL.””

Carl Peterson,, former Kansas City Chiefs’ CEO