Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Anita Frey

"Tôi bị thu hút bởi cái sứ mệnh, cái tâm linh, cái khía cạnh của người Hoa có khả năng. It was so moving. It was powediễn đạt qua tâm linh, triết học, và luân thường đạo lý. Thật động tâm, đầy năng lực, và tất nhiên tuyệt vời."”

Anita Frey,, assistant professor at Adelphi University