Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Elvis Stojko

“"Cái năng lượng diễn đạt không những chỉ đến hàng ghế đầu, nhưng đến cả rạp hát- [và] rạp hát không phải nhỏ. Bạn có thể cảm giác được năng lượng vượt đến tận hàng ghế cuối cùng."

Elvis Stojko,, Canadian figure skating champion