Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Mustafah Dhada

“"Tôi nghĩ chương trình này không chỉ giới thiệu cho bạn những sự kiện trong lịch sử Trung Hoa mà còn mang đến những giá trị và những gì đã thực sự khiến Trung Hoa trở thành một nền văn minh vĩ đại và đầy ấn tượng... thông qua sự hòa quyện của tinh thần và đặc biệt là những thành tựu của văn hóa Trung Hoa với những cảm nhận nội tại về thành tựu và văn hóa. Do đó đây không chỉ là một chương trình biểu diễn bình thường với những động tác thể dục và nhào lộn, v.v. Nó đang dệt nên những cảm nhận về giá trị và những gì đáng thưởng thức nhất trong quá trình của nền văn hóa và nền văn minh Trung Hoa, những gì đã khiến nó trở thành một nền văn minh có giá trị vĩ đại trong lịch sử thế giới... Về cơ bản nó nói với bạn rằng, trong những giai đoạn khốc liệt nhất trong cuộc sống, khi bạn gặp mâu thuẫn, có một điều hầu như luôn luôn có giá trị và luôn luôn vượt qua bạo lực, đó chính là sự yên ổn nội tại, và sự từ bi, quan tâm đến người khác."”

Dr. Mustafah Dhada, giáo sư môn lịch sử