Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Cảm nhận của Ellen R. Sauerbrey

““Tuyệt diệu! Các trang phục, vũ đạo, biên đạo múa, nhạc, tất cả mọi thứ đều rất ngoạn mục ... Tôi đã có cơ hội vài lần đến Trung Quốc như là một đại sứ Mỹ, và nói về những vi phạm nhân quyền, kể cả những gì đã làm trong hoàn cảnh của Pháp Luân Công. Vì vậy, nó có ý nghĩa rất nhiều đối với tôi khi xem tối nay". ”

Ellen R. Sauerbrey, Cựu Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao