Xem nội dung

Shen Yun Performing Arts Reviews: Dr. John Brogan

“"Có một giá trị tinh thần sâu sắc đằng sau âm nhạc và những điệu nhảy, bạn có thể cảm nhận được điều đó... Bạn có thể thấy những bức hại diễn ra trong suốt lịch sử... rõ ràng có những điểm tương đồng với những bức hại lên Cơ-đốc giáo thời đầu, tương đồng với những tín đồ Cơ-đốc giáo ngày nay đang phải chịu đựng vì đức tin của họ, ở Trung Quốc hay ở những nơi khác trên thế giới... [Shen Yun mang đến] một nền tảng tuyệt vời cho những ai sống theo nguyên lý Chân, Thiện, Nhẫn."”

Dr. John Brogan, chủ nhiệm trường dòng & cựu giáo sư