Xem nội dung

Shen Yun Cảm nhận: Samantha Huebner, nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp

“Đây là năm đầu tiên tôi có thời gian rảnh để tới xem và nó thật tuyệt vời, đáng kinh ngạc, tôi thật sự rất thích! Là chương trình hay nhất mà tôi từng xem trong đời... Rất khó khi làm nghệ sĩ múa chính nhưng phải đồng diễn với một nhóm, bạn không phải là tất cả, phải nghĩ đến cả nhóm. Cho nên khi diễn cùng nhóm, tôi biết điều đó vất vả thế nào và có thể bực mình thế nào khi mọi việc không như bạn mong muốn. Nhưng nó rất xứng đáng. Tôi rất thích. Tôi ước mình có thể nói với từng nghệ sĩ rằng họ thật tuyệt vời. Bởi vì tôi biết nó khó như thế nào.”

Samantha Huebner, nghệ sĩ múa ballet chuyên nghiệp